Colonies

Sobre les colonies

Les colònies d’estiu 2021 es presenten en un context diferent de l’habitual, condicionat per la situació sanitària actual. És per això, que totes les activitats que es duran a terme seguiran les recomanacions donades per les autoritats pertinents.

Des d’El Xaloc, només veiem fer possibles les colònies garantint el compliment d’aquestes mesures, per tal de poder seguir fent nous amics, gaudir del nostre programa de multi activitats i aventura, i estar en contacte amb la natura. Aquesta és l’oportunitat ideal per viure noves experiències, superar-se i divertir-se, amb el màxim confort i, sobretot, amb la màxima seguretat.

Activitats

Us proposem un llistat d’activitats realment variat, molt centrat en:
1. Gaudir de l’aire lliure i l’entorn natural únic de la casa de colònies El Xaloc.
2. Treballar la comunicació amb els infants.
3. Oferir un gran ventall d’experiències per a tots els gustos!

Experències
· Gimcanes
· Parc d’aventura
· Jocs tradicionals
· Espectacles i activitats de màgia
· Experimentació amb música i teatre
· Tallers de tota classe
· Activitats de gestió emocional
· Cinema a la fresca
· Jocs de nit únics
· Excursions
· Piscina
· Molt més

Servei de monitoratge

A totes les estades d’El Xaloc hi ha un coordinador/a i 1 monitor/a per cada grup de 10 infants, qui es responsabilitza del mateix grup al llarg de tota l’estada. A més a més, dins el marc d’excepcionalitat en el que ens trobem, la nostra casa de colònies, disposarà d’un responsable de sanitat, que vetllarà pel compliment de totes les mesures dictades per les autoritats.

L’equip de monitors/es vetllarà en tot moment per la seguretat i la diversió del vostre fill/a o fills/es, actuant com animador/a i responsable des de la seva recepció fins al seu comiat.

La guarda dels nostres monitors/es amb cada grup és de 24 hores consecutives i per poder oferir aquest servei amb garanties, és imprescindible que els monitors/es coneguin la casuística concreta de cada participant que tindran sota la seva responsabilitat i, especialment d’aquells que requereixin una atenció específica.

Aquesta informació la tenen detallada al Full d’inscripció i registrada a la seva fitxa de control de grup durant l’estada.

Qui forma l’equip de monitors/es?

L’equip està format per persones entre 21 i 30 anys, titulades en monitoratge de lleure i/o en modalitats esportives (Inefc, Tècnics d’esport i/o animadors socioculturals… Tots/es estan formats en les activitats del programa corresponent, en seguretat i direcció de grups d’infants i joves, seguint la política de funcionament d’El Xaloc (seguretat i qualitat).

Requeriments d’inscripció

Després que el juliol del 2020 reprenguéssim l’organització de colònies d’estiu amb gran èxit, tornem a oferir colònies d’estiu. Les colònies són un conjunt d’activitats que tenen com a finalitat fomentar la convivència entre els companys, el contacte i l’observació de la natura, i el desenvolupament d’habilitats socials en un medi diferent de l’habitual, durant les quals es duran a terme diverses activitats seguint un fil conductor que engresqui els nens i nenes a participar-hi.

Les colònies van dirigides als alumnes que durant el curs actual estan cursant P5 d’educació infantil fins els 14 anys.

Es realitzaran a la casa de colònies El Xaloc (Calders – Moianès) els mesos de juliol i agost.

 

Que necessitem?

•Document que adjuntem amb: la fitxa d’inscripció, les dades mèdiques i full de declaració responsable COVID-19
•Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor que signa l’autorització •Fotocòpia de la cartilla de vacunes actualitzada
•Foto carnet del nen/a
•Document declaració responsable COVID-19

DATES DISPONIBLES:
Les colònies es realitzen durant les setmanes de Juliol i Agost.

Preus & terminis de pagament

Els preus de les colònies d’estiu inclouen:

– Pensió completa des del dia d’entrada fins el de sortida
– Programa d’activitats i material per a la seva realització 
– 1monitor per cada 10 nens/es durant les 24h del dia
– Assegurança de responsabilitat civil

El pagament s’efectuarà dues setmanes abans de la realització de les colònies. En cas que la situació sanitària no permetés realitzar les colònies, és retornarà l’import d’aquestes. En cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles per a realitzar l’activitat, es prioritzarà l’assistència d’aquells infants que van participar al 2020.

La Masia

Hotel

Restaurant